Stichting Charis

logo

Stichting Charis is een Roemeens/Nederlandse non-profit organisatie met een christelijke identiteit. We willen zorg dragen voor de zwakkeren in de samenleving, ongeacht hun achtergrond.

We werken vanuit de visie “geloof, hoop en liefde” waarvan de meest belangrijke liefde is. Charis gelooft dat ieder mens belangrijk is, dat hij de moeite waard is, recht heeft op humanitaire hulp, recht heeft op scholing, een veilige leefomgeving en een fatsoenlijke maaltijd.


Onderwijscentrum “Casa Speranța”
Door de jaren heen, en met behulp van veel verschillende sponsors, heeft stichting Charis een gebouw gekocht in een dorp vlakbij Cluj-Napoca, Floreşti geheten. De deuren van ons onderwijscentrum, “Casa Speranța”, openden we officieel in maart 2007. Vele jaren zijn voorbijgegaan en we zijn trots en blij dat de stichting nog steeds sterk staat, groeit en zich voortdurend ontwikkelt.

Veel aandacht van stichting Charis gaat uit naar het werken met kansarme kinderen, die aan de rand van de samenleving staan. Het doel is om het percentage schoolverlaters te verkleinen. De behoeften en de uitdagingen waar de kinderen voor staan zijn groot, want veel van de kinderen zijn Roma kinderen. Ze maken school niet af door verschillende oorzaken: ze brengen hun tijd door met het zoeken in afval naar eten, kleding, meubels, enzovoorts, moeten op jongere broertjes en/of zusjes passen of het bedelen om geld.

Maar zelfs de kinderen die naar school gaan lopen tegen verschillende grote problemen aan: hun ouders hebben niet de financiële middelen om hun kinderen te kleden, een lunchpakketje mee te geven of hun schoolgeld te betalen Hun ouders hebben weinig onderwijs gehad, sommigen kunnen niet eens lezen of schrijven, waardoor ze hun kinderen niet kunnen helpen met hun huiswerk. En ze begrijpen niet altijd hoe belangrijk onderwijs is of weten niet hoe ze de motivatie vast moeten houden en dat geldt zowel voor de kinderen als de ouders. Door dit alles maken veel kinderen de basisschool niet af (8 klassen) of ze gaan na 8 klassen niet verder naar het voortgezet onderwijs met als gevolg dat ze geen diploma krijgen. Dit maakt het bijna onmogelijk om een goede baan te vinden. Het gebrek aan onderwijs heeft ook als effect op deze kinderen dat hun sociaal-emotionele ontwikkeling achterblijft.

Ondanks de gecompliceerde en moeilijke situaties waarin deze kinderen opgroeien gelooft stichting Charis dat iedereen een kans verdient voor een betere toekomst. We geloven dat er hoop is en samen doen we er alles aan om die hoop te realiseren. We hebben ongeveer 50 kinderen van 6-14 jaar, die meedoen aan het onderwijsproject.

Alle kinderen komen twee keer per week naar “Casa Speranța”. Hier krijgen ze de mogelijkheid om extra hulp te krijgen met hun huiswerk en ze worden voortdurend aangemoedigd om vol te houden. Daarnaast krijgen de kinderen lessen over het omgaan met hun tijd, persoonlijke hygiëne, geld en sociale vaardigheden.

Onze visie is om te blijven groeien, niet alleen in de manier waarop we dingen aanpakken, maar ook in het aantal kinderen dat we helpen door middel van de stichting. Alles wat de doen wordt mogelijk gemaakt door alle geweldige mensen die besloten hebben om een kind te sponsoren of aan het onderwijsproject te doneren.

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:


Voor meer informatie: https://stcharis.org/nl/project/casa-speranta//