Stichting Setia

Wat doen wij

Wij ondersteunen christelijk onderwijs in Indonesië in de breedste zin van het woord: dat kan voorschoolse opvang zijn, maar ook een student die naar een universiteit wil. Dat doen we omdat kinderen in Indonesië opgroeien in een omgeving die bol staat van niet-christelijke ideologieën en religies.

Thuis en op school horen ze weinig tot niets van het christelijk geloof. Christelijk onderwijs verkeert financieel in een achterstandspositie omdat ze niet of weinig ondersteuning krijgen vanuit de overheid. Er is veel armoede op christelijke scholen, omdat christelijke scholen openstaan voor alle leerlingen (ook niet christenen) en dus ook de vaak ‘armere leerlingen’ trekken. Persoonlijke contactpersonen in Indonesië zorgen er voor dat het geld goed terecht komt.

Basisschool Anugerah voor de restauratie.

Wij helpen scholen met meubilair, onderhoud of renovatie van klaslokalen of gebouwen en lesmateriaal. In een aantal gevallen zorgen we voor extra maaltijden omdat de ouders geen of weinig geld  hebben,

We steunen christelijke leerkrachten omdat zij in een lastige positie werken. Ons nieuwste project is een gezinsvervangend tehuis bouwen in Kupang op Timor. 

Ook sponseren we kinderen zodat zij naar school kunnen gaan.

Basisschool Anugerah na de restauratie

Waar helpen wij?

Stichting Setia is in vier regio’s actief, dat zijn Midden Java, Oost Java, Kalimantan en in Kupang op Timor.

Meer weten, ga dan naar Stichting Setia – Voor steun aan het Christelijk onderwijs in Indonesië: Java, Kalimantan of neem contact op met de voorzitter van de stichting: 06-41248561.

We fietsen graag voor kansarme kinderen en armere christelijke onderwijsorganisaties  in Indonesië.

Stichting Setia
Agnietenbergweg 15
8034 PH Zwolle
Email: info@stichtingsetia.nl
WWW: stichtingsetia.nl
KVK nummer: 41004223
RSIN / fiscaal nummer: 802551270

U kunt ons steunen door uw gift over te maken naar rekening nummer NL61RABO032.14.42.989 t.n.v. Stichting “Setia” te ’t Harde. Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp: