Nieuwsbrief november 2023

Lieving 5, 9411 TA Beilen
24 november 2023

Dag allemaal, fietsers en belangstellenden, ontvangende stichtingen,

Hierbij weer een nieuwsbrief, voornamelijk met informatie over de route voor 2024 en een overzicht van de dit jaar ontvangen en inmiddels afgedragen sponsorgelden alsmede van de organisatorische kosten en baten.

De route in 2024

Op basis van de uitgezette vraag waar onze fietsers en andere belangstellenden volgend jaar naar toe zouden willen -welke route dus de voorkeur heeft- is de meest aangevinkte optie van Maastricht naar Bazel uitgewerkt.

Als 2e voorkeursroute werd de route Bergen op Zoom – Normandië opgegeven. Als 3e de route Bad Nieuweschans – Kopenhagen. Er werden nog nieuwe alternatieven aangedragen, zodat we voor de rest van deze eeuw nog bestemmingen genoeg hebben.

Tom Waalewijn heeft de route Maastricht naar Bazel uitgewerkt. Knelpunt is nog dat er op deze route hier en daar weinig campings zijn; onze voorzitter, Jennie van Zwieten, is inmiddels aan de slag gegaan om alle campings te bevragen of ze ons in principe willen of kunnen hebben (een aantal heeft inmiddels bevestigd dat we welkom zijn). Als op cruciale trajecten geen campings voor ons beschikbaar zijn, dan bestaat de kans dat we óf nog een omleiding op de route naar Bazel moeten zoeken óf dat we een heel andere route moeten bedenken. In een bijlage de route in vogelvlucht.

De fietsweek is van zaterdag 20 t/m zaterdag 27 juli 2024.

Van Basiliek naan Bazel

Toms voorstel om de titel van de route: ‘van Basiliek naar Bazel’ te noemen, hebben we graag overgenomen. We beginnen voor de Sint Servaasbasiliek op het Vrijthof in Maastricht en eindigen bij de basiliek Münster in Bazel. De route is volgens hem ‘uitdagend, soms zelfs pittig, maar ook aangenaam en afwisselend’. De totale lengte is 655 kilometer.

De route gaat door maar liefst 6 landen (en als je het historische landje Neutraal-Moresnet meerekent, dan zijn het er zelfs 7!), te weten Nederland, Neutraal-Moresnet, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland. Het landschap is even afwisselend als de landen dat zelf zijn: de route doorkruist veel verschillende landschappen en ziet er super uit. Zo fietsen we langs kleine rivieren als de Rur en de Our, maar ook langs de grote Moezel en de Rijn. Verder door heuvelachtige gebieden als de Hoge Venen-Eifel, maar ook over een heuse berg, de Col du Dunon (450 meter klimmen over 19 km, met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,5% en een maximum van 6% over 1 km). Ook komen we door kleine stadjes als Monschau en Vianden, en door grotere steden als Metz om tenslotte te eindigen in Bazel. Zeker voor natuurliefhebbers (en wielrenners) is dit een mooie route.

Het is wel goed te weten dat deze route meer hoogtemeters kent dan de afgelopen jaren; in de totale route zitten zo’n 5.000 hoogtemeters; dat is best wel pittig voor menig fietser, maar het hoeft geen afknapper te zijn. Ook blijft het natuurlijk mogelijk om op de moeilijkste stukken de volgauto met aanhangwagen te gebruiken (we denken bijvoorbeeld aan Wietse). Onze sponsorfietstocht blijft hiermee een uitdaging, want het is geen geheel-verzorgde-fietsvakantie. Daarbij: de meesten fietsen tegenwoordig met elektrische fietsen; dat maakt het ook makkelijker.

De lengtes van de verschillende etappes variëren van 55 tot 107 km. Van Maastricht naar Monschau is 83 km; naar Dasburg 84 km; naar Remich 91 km; naar Metz 71 km; naar Gondrexange 107 km; naar La Broque (Col du Dunon) 55 km; naar Rouffach 83 km en naar Bazel  81 km. De grootste stijging dus op de dag met de minste kilometers.

Voor de route is gebruik gemaakt van het boekje ‘Onbegrensd fietsen van Amsterdam naar Rome’ (uitgeverij Benjaminse, € 22,50). Deze route kent veel keuzemogelijkheden. Toms keuze hing grotendeels af van beschikbare campings. Voor degenen die dat willen: Tom wil desgewenst wel laten weten hoe er per boekje gefietst kan worden; hij zal daarbij dan een routebeschrijving geven van route naar camping.

Maar zijn voorkeur gaat ernaar uit dat iedereen de GPX gebruikt!

Het sponsorgeld van 2023

We fietsten dit jaar voor 4 goede-doelen: de stichtingen Naar School in Haïti, Verre Naasten, Setia en Charis. Met in totaal 29 fietsers is afgelopen jaar een recordbedrag aan donaties bij elkaar gefietst, in totaal € 30.813,33. Een fantastische opbrengst!

Totalen per Stichting:
Stichting Naar School in Haïti € 18.508,12
Stichting Verre Naasten € 6.953,51
Stichting Charis € 2.936,92
Stichting Setia  € 2.414,78
    
Totaal ingezameld: € 30.813,33
Rechtstreeks naar stichtingen overgemaakt  € 2.893,31
Online ingezameld  € 11.645,14
Totaal uitbetaald door TroE: € 27.920,02
Aantal donaties via bankoverschrijving302 
Aantal donaties online340 
Totaal642 
   
Gemiddelde gift48,00 
Donaties per fietser21 

Cees Engbers heeft met het binnenhalen van donaties de hoofdprijs verdiend. Hij heeft het meeste sponsorgeld binnengehaald, ruim € 4.700 (het lijkt wel een wedstrijd, maar dat is het natuurlijk niet: iedereen die sponsorgeld heeft binnengehaald heeft z’n best gedaan).

Door het inzetten van online-donaties via de website is een groei ontstaan in het aantal donaties. Per fietser wordt hierdoor 5 keer vaker gedoneerd in vergelijking tot vorig jaar (waarbij dit nu nog berekend is over het totaal van de fietsers en waarbij ook nog een groot deel alleen de bankoverschrijving heeft ingezet). Kortom, het online-platform heeft een boost gegeven in de hoeveelheid donaties. Met het inzetten van het online-platform wordt een nieuwe groep sponsors aangeboord (die gemiddeld iets minder geven, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door de grote stijging in de aantallen sponsors).

De organisatorische kosten en baten van 2023

V.w.b. de gemaakte kosten en de baten (inschrijfgeld, kampeergeld, kosten vervoer):

In onderstaande tabel het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2023.

The Ride on Education 2023
Inkomsten 
Beginsaldo  €             750,26
Inschrijfgelden / campingbijdragen / vervoer  €         4.902,00
Ontvangen sponsorgelden TRoE 2023  €       27.700,02
   
Totaal inkomsten  €       33.352,28
   
Uitgaven 
Bankkosten  €             354,58
Onkosten vervoer naar Berlijn  €             869,45
Kosten camping + versnaperingen  €         2.576,91
Organisatiekosten  €             868,52
Uitbetaalde sponsorgelden TRoE 2023  €       27.920,02
Totaal uitgaven  €       32.589,48
   
Saldo betaalrekening  €             762,80
   
Saldo sponsorenrekening (tbv 2022)  €                      –  

De verschillen ten opzichte van 2022, zitten met name in:

  • hogere campingkosten en kosten versnaperingen in 2023. Daarbij hadden we het geluk dat we bij een camping vanwege de geluidsoverlast niets hebben betaald.
  • hogere uitgaven op bankkosten. De bankkosten van de Triodosbank zijn iets gestegen. Daarnaast zijn er extra kosten door de online-donaties.
  • de kosten van vervoer en brandstof kwamen dit jaar iets lager uit dan in 2022.
  • de organisatiekosten zijn redelijk vergelijkbaar met 2022.

In totaal stond de teller op de betaalrekening na aftrek van alle kosten en uitkering van donaties op 962,80. Van dit bedrag is 200,- toegevoegd aan de donaties, zodat de betaalrekening op het juiste startniveau staat van € 762,80.  De sponsorrekening is weer helemaal leeg.

Met hartelijke groeten, mede namens Jennie van Zwieten en Richan Postmus,

Hugo Waalewijn, secretaris