Nieuwsbrief april 2024

Lieving 5, 9411 TA Beilen
9 februari 2024

Dag allemaal, fietsers en belangstellenden, ontvangende stichtingen,

Een nieuwsbrief met aanvullende informatie.

Deelnemers Het aantal officiële aanmeldingen staat nu op 24, en van nog eens 8 fietsers weten we zo goed als zeker dat die óók meedoen. Een mooie grote groep dus dit jaar, terwijl het nog vroeg in het jaar is. Van de 24 zijn er 5 nieuwelingen: altijd leuk als er nieuw bloed bijkomt.

Een deelnemerslijst krijgen de fietsers rond de datum van de kennismakingsavond (29 mei) toegestuurd. Dan zullen de meeste aanmeldingen wel binnen zijn -hoewel er altijd inschrijvers zijn die tot het allerlaatste moment wachten. Maar die lopen dan het risico dat het retourvervoer ‘vol’ zit.

Aanmelden Op onze website staat sinds kort onder het tabblad ‘de tocht’ een regel ‘extra boeking’, bedoeld voor degenen die zich al hebben opgegeven maar later bedenken dat ze bijv. nog een extra nachtje willen boeken (in Maastricht en/of in Bazel), of die alleen hun fiets aan de retourservice willen meegeven.

Sponsorwerving Als je je via ons inschrijfformulier aanmeldt / hebt aangemeld wordt standaard een  persoonlijke sponsorpagina aangemaakt. Je krijgt dan een persoonlijke pagina en een QR-code waarmee je makkelijker sponsorgeld binnenhaalt. Wil je daar graag een persoonlijke tekst met foto op, dan kun je dat sturen naar onze penningmeester, via e-mail: richan@postmus.org.

Een nieuw idee in ieders sponsorwerving is om visitekaartjes te laten drukken met daarop (minimaal) je naam, je sponsordoel, je QR-code, het bankrekeningnummer. Je kunt deze kaartjes dan uitdelen. Wij kunnen voor een nette prijs dergelijke kaartjes laten drukken die je binnen je eigen netwerk, werkomgeving, kerk of op andere plekken kunt achterlaten. We willen dit als bestuur faciliteren én bekostigen. We denken dat ca. 50 kaartjes per persoon genoeg zijn. Als je er belangstelling voor hebt om hier gebruik van te maken: geef het me aan, want als we één ontwerp hebben is het niet moeilijk daar, met uiteraard je eigen gegevens, op aan te haken.

Wat dat ontwerp betreft: de (goedkope) drukker kunnen we niet vragen naar een ontwerp, want dat doet hij niet zelf en zou hij dus moeten uitbesteden; dat maakt het duurder. We hebben iemand nodig die dit wel kan. De vraag: weet iemand een (grafisch) ontwerper die dit voor een schappelijk prijsje (of voor niks) wel kan?

Flyers We maken dit jaar geen (papieren of digitale) flyers meer, omdat gebleken is dat (bijna) niemand die nog gebruikt.

De tocht Voor de start op 20 juli probeert Dick van Dam een Maastrichtse bestuurder te regelen; hij heeft daarvoor een paar lijntjes uitstaan.

We starten 20 juli niet bij de St. Servaasbasiliek op het Vrijthof omdat dat plein dan helemaal vol staat met André Rieux en z’n equipage; we starten vanaf de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, Onze Lieve Vrouweplein 7 (dat is vlakbij het Vrijthof).

Voor degenen die de verschillende etappes die op de site staan al hadden bekeken: de laatste etappe heeft nu 2 mogelijkheden:

  • op de laatste zaterdag rechtstreeks naar Bazel-centrum en daarna een stuk terug naar de camping voor de overnachting van zaterdag op zondag (76 km)
  • of op de laatste zaterdag via de laatste camping (waar je je bagage kunt deponeren als je er weer naar teruggaat) naar Bazel-centrum en daarna weer terug naar die camping (94 km).

Ook de informatie op de pagina ‘de tocht / belangrijke informatie’ is daarop aangepast.Maar download de etappes en de info pas begin juli.

Begeleiding Ook dit jaar wordt de volgauto bestuurd door Kasper Buist. Hij stelt daarvoor zijn bus ter beschikking. Ook zal hij weer een aanbod doen voor zijn ‘maaltijdservice’. Dat is een actie die buiten ons bestuur om gaat; we hebben Kasper gevraagd duidelijk met de deelnemers te communiceren hoe vaak hij dit aanbiedt, tegen welke prijzen en welke bestemming hij aan het geld geeft (d.w.z. aan welke goede doelen hij doneert).

De partytent die hij meeneemt is er trouwens voor iedereen, dus niet alleen voor de maaltijdafnemers; iedereen is er welkom, ook als je zou willen mee-eten met je een eigen bereide maaltijd (vorig jaar hadden enkele deelnemers die zelf hun potje kookten het gevoel dat ze wat buitengesloten werden).

Vervoerskosten De volgauto start weer vanaf Heerenveen; deze auto is er t.b.v. de halve-afstand-fietsers en in geval van pech onderweg. De kosten daarvan worden betaald uit het inschrijvingsgeld van € 50 (dat iedereen moet betalen).

We vinden het redelijk van degenen die vanaf Heerenveen naar Maastricht daarin meerijden, daarvoor een vergoeding te vragen.

Het bedrag voor het retourvervoer van Bazel naar Maastricht hebben we bepaald op € 100. Vanwege de redelijkheid hebben we als bestuur besloten dat de kilometers die op de terugreis vanaf Maastricht naar ieders huis worden gemaakt, worden verrekend naar gelang het aantal kilometers dat daarvoor (om-)gereden moet worden. We verwachten dat het geheel binnen die € 100 valt, maar die rekensom kan onze penningmeester pas maken als iedereen die van het retourvervoer gebruik heeft gemaakt weer thuis is.

De kosten van het retourvervoer staan helemaal los van de andere kosten die gemaakt worden, en worden daarom apart berekend en verrekend. Als blijkt dat we aan het retourvervoer geld overhouden, krijgen de mensen die er gebruik van gemaakt hebben het verschil teruggestort.

Voor het retourvervoer hebben we inmiddels 2 chauffeurs gevonden.

Dit is het voor dit moment. Zodra er weer wat nieuws is te melden, krijgen jullie weer een vervolg.

Met hartelijke groeten, mede namens Jennie van Zwieten en Richan Postmus,

Hugo Waalewijn, secretaris