Nieuwsbrief februari 2024

Lieving 5, 9411 TA Beilen
9 februari 2024

Dag allemaal, fietsers en belangstellenden, ontvangende stichtingen,

Alweer een nieuwsbrief!

De eerste aanmeldingen voor de tocht van dit jaar zijn binnen! Ook is er wat nieuwe informatie.

We zijn als bestuur en met routeplanner Tom druk in de weer geweest voor de fietstocht van 20 – 27 juli, van de basiliek in Maastricht naar de basiliek in Bazel (Zwitserland).

De route in 2024

Alle benodigde campings zijn inmiddels vastgelegd, ook die op dag ‘nul’ in Maastricht -al was dat al met al nog een heel gepuzzel. De route kon hierna definitief worden uitgewerkt en staat daarom nu (als ‘definitief’) op onze site. Maar wat blijft gelden zoals in andere jaren: download de etappes pas begin juli, want kleine wijzigingen blijven mogelijk tussen nu en dan.

Alle losse routepagina’s staan anders op de website: alle etappes staan op één pagina; dat is makkelijker voor het downloaden ervan. De GPX-bestanden op de website kunnen nu ook via Komoot worden geopend, met een link vanaf de website. Om te laden op MIO: Mio_data (E:) dan ‘Dodge’ dan ’tracks’ (en in die map opslaan).

We willen zaterdag 20 juli starten om 10.00 u, omdat de lengte van die dag 83 km bedraagt en we ook hoogtemeters moeten maken, zodat later starten daarom niet handig is. Diezelfde dag willen we om 19.30 u op de camping bijeenkomen voor een kennismakingsrondje.

De overnachtingen

Op het inschrijfformulier staan voor het reserveren van de campings 3 opties: als je van zaterdag 20 juli vanuit Maastricht naar Bazel fietst, heb je 7 overnachtingen. Ga je na het eindpunt in Bazel weer terug naar de laatste camping omdat je van het retourvervoer gebruik maakt, en overnacht je dus tot zondag 28 juli, dan zijn het 8 overnachtingen; en datzelfde geldt als je al in Maastricht wilt overnachten op de door ons gereserveerde camping, maar geen tweede keer nabij Bazel. Maar overnacht je op vrijdag 19 juli op de door ons besproken camping nabij Maastricht (gelegen tussen Meerssen en Berg en Terblijt) en een 2e keer in Bazel, dan kom je in het maximale geval op 9 overnachtingen uit. Let dus op welke keus je maakt! Het staat duidelijk op het inschrijfformulier.

Racefiets-etappes

Voor de oplettende lezer van onze website: daar vind je een tweede route. We hebben namelijk van onze racefietsende penningmeester een racefietsroute aangereikt gekregen die al onze campings (en zelfs de meeste halverwege-rustpunten) aandoet maar langere etappes kent. Richan Postmus fietst nu dus ook mee; we zullen hem als racefietser langs kunnen zien stuiven. Als er méér (race-)fietsers zijn die deze alternatieve route willen rijden, dan kunnen ze deze route gebruiken. Attendeer racefietsende vrienden, familie en kennissen op dit alternatief!

Voor racefietsers maken we de uitzondering dat ze hun bagage aan de volgauto kunnen meegeven. Maar ook voor hen geldt: beperk je in de hoeveelheid mee te geven bagage!!

Kennismakingsavond

Zoals gebruikelijk willen we weer een kennismakings- annex voorlichtingsavond houden, en wel op woensdagavond 29 mei om 19.30 u. Locatie waarschijnlijk weer in Zwolle. Tegen die tijd zullen we het adres doorgeven.

Retourvervoer

We hebben het bedrag voor het retourvervoer bepaald op € 100. Dit is een schatting: we moeten nl. meer kilometers maken én we gaan er vanuit dat al die retourgangers weer bij huis worden afgeleverd (in eerdere jaren is ook extra gerekend voor het naar huis brengen).  We willen op de kennismakingsavond beslissen hoe we het retourvervoer zullen regelen. Daarom is het belangrijk dat deelnemers aan de fietstocht zich vóór 29 mei aanmelden. Dan weten we op dat moment hoeveel mensen naar Nederland teruggebracht willen worden. Vorig jaar bleek dat bijna iedereen echt is thuisgebracht: hulde aan de chauffeurs! -maar de laatste zit dan misschien wel érg lang in het busje voor hij/zij thuis is, maar dat is een keuze die ieder voor zichzelf kan maken.

Qua kosten willen we dat thuisbrengen ook zuiver houden; we denken erover om gewoon per persoon te rekenen hoeveel kilometers vanaf Maastricht worden gemaakt om thuis te komen. Dan hoeft degene die bijvoorbeeld met de eigen auto naar Maastricht is gekomen en wel vanaf Bazel mee terug is gereden, niet mee te betalen aan degenen die wel naar huis worden teruggebracht. Realiseer je dat het vanaf Maastricht naar bijvoorbeeld Assen ruim 300 km is!

We hopen met die € 100 p.p. uit te komen; blijkt dat mensen daarmee meer hebben betaald dan voor hen nodig was, dan krijgen ze het verschil terugbetaald. Want de kosten en baten van het retourvervoer staan helemaal los van de overige kosten / baten.

Verder nog een vraag: weten jullie (1 à 2) chauffeurs die de retourgangers op zondag 28 juli willen terugrijden naar Nederland (naar de huizen van de fietsers). Deze vraag stellen we nu al omdat het voor die chauffeurs het makkelijkste is om de busjes in hun eigen woonplaatsen te huren. En dat huren willen we al vrij snel doen, omdat -als we dat uitstellen tot eind mei of juni- er vrijwel geen enkel busje met trekhaak te huren is.

Begeleidend vervoer

De volgauto staat hier nog buiten. We zijn nog in overleg wie de chauffeur van de volgauto wordt.  Ook is nog niet gezegd of Kasper (die aangaf dat hij ook wel een paar dagen wil meefietsen) weer zijn kookkunsten gaat inzetten. Enerzijds waren die gezamenlijke maaltijden voor velen een welkome verrassing, maar we hebben ook geluiden gehoord dat degenen die er niet aan deelnamen, zich wat buitengesloten voelden. En wij als bestuur vonden de partytent -hoewel we er met z’n allen vanwege de vele regen graag gebruik van hebben gemaakt- iets teveel van het goede: onze sponsortocht moet niet op een ‘geheel verzorgde vakantie’ gaan lijken. Een van de campings die we dit jaar aandoen heeft ook al aangegeven dat partytenten absoluut uit den boze zijn.

Willen jullie je s.v.p. aanmelden via het formulier op onze website: https://www.therideoneducation.nl/?page_id=4721  Dan heb je nl. meteen de kosten in beeld. Zelfde vraag voor degenen die zich al via het oude formulier bij mij hadden aangemeld: doe het nog een keer via het formulier op onze website.

We hebben de prijzen van de campings iets moeten verhogen (vorig jaar kwamen we er niet mee uit).

De website

Zoals jullie kunnen zien heeft onze website weer forse verbeteringen ondergaan, zoals een nieuwe pagina ‘de voorbereiding’ onder het tabblad ‘de tocht’, met een ‘paklijst’ voor de onervaren fietser. Verder heeft de stichting Verre Naasten een nieuw projectdoel aangedragen, nl. een middelbare school op Papoea-Indonesië.

Dit is het voor dit moment.

Met hartelijke groeten, mede namens Jennie van Zwieten en Richan Postmus,

Hugo Waalewijn, secretaris