Stichting Naar School in Haiti

Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs…

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door de “Stichting Naar School in Haïti”. De stichting biedt meer hulp dan de naam doet denken. We zijn ervan overtuigd dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde van armoede. Naast onderwijs wordt ook hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg.

Sinds 1995 werkt Marijke Zaalberg in Haïti, een land dat geteisterd wordt door politieke onrust, geweld, natuurrampen, aardbevingen en een schrijnende armoede. In 1998 heeft zij een kleuterschool opgericht voor kinderen om spelend te leren. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot drie scholen waar momenteel 1000 leerlingen onderwijs krijgen van groep één basisschool tot en met de derde klas middelbare school. Alle scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port au Prince.

Geschiedenis

De Stichting Naar School in Haïti is op 29 december 1998 opgericht in Nederland.
Marijke Zaalberg is 10 januari 1999 begonnen in Haïti. In maart van dat jaar had zij een klasje in de woonkamer van een gehuurd huis in Kenscoff en kregen 24 ondervoede kinderen elke dag een maaltijd. Geleidelijk is dit uitgegroeid tot meerdere scholen en klassen op verschillende locaties: Furcy, Ka-Blain en Godinot.
Nu gaan er ongeveer 1000 kinderen naar onze scholen in ochtend- en middaggroepen. Deels in verschillende gebouwtjes (sommige gebouwd van planken en golfplaten), ook in de nieuw gebouwde lokalen in Kablain.

De kinderen krijgen les van Haïtiaanse leerkrachten, die door de stichting zijn aangenomen. Marijke woont sinds oktober 2010 boven de school in Ka-blain. Het baby/kleuterhuis is in september 2011 geopend. Hier vangen we incidenteel kinderen op, waarvoor de ouders de zorg (tijdelijk) niet meer op zich kunnen nemen. Bij de stichting zijn, ruim zestig mensen uit de omliggende dorpen betrokken. Zij geven onderwijs, controleren de scholen en helpen mee in de keuken. Door het geld dat deze Haïtianen hiermee verdienen, zijn er weer een paar mensen die niet in schrijnende armoede hoeven te leven. Want tachtig procent van de Haïtiaanse bevolking leeft onder het bestaansminimum.

Nevenactiviteiten

Door het contact van Marijke met de kinderen en hun ouders, werd al snel duidelijk dat de nood regelmatig zo hoog is dat er meer hulp geboden moet worden, zoals;

– Hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan
– Dagelijks verstrekken van een maaltijd aan ondervoede baby’s, peuters en kleuters
– Bieden van medische zorg aan kinderen
– Uitdelen van kleding en schoenen
– Aanleg en onderhoud moestuin
– Macadamia notenbomen kweken
– Opvang en hulp aan noodgevallen

Al deze activiteiten kosten uiteraard geld. Haïti is geen goedkoop land.
De kosten voor voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke dingen liggen te hoog in verhouding met de gangbare salarissen.
Zonder steun uit Nederland kan het project niet bestaan. Nieuwe donateurs (en fietsers!) zijn nodig om het onderwijs en de voedselvoorziening te continueren. Daarom doet de stichting vriendelijk een beroep op u om het project te steunen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is een steun in de rug van de kinderen in Haïti, die het zo moeilijk hebben.

Alle financiële steun die u geeft komt ten goede aan het project. Het bestuur in Nederland ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Marijke die gemiddeld acht maanden per jaar in Haïti is, krijgt geen salaris of andere vergoedingen.

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
Fiets dan met ons mee!

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
­