Algemene gegevens

Contactgegevens Stichting The Ride on Education;

Adres:                     Lieving 5, 9411 TA Beilen
Internet site:            www.therideoneducation.nl
E-mail:                    info@therideoneducation.nl
Facebook:               www.facebook.com/therideoneducation
Telefoonnr. Mob.:   0634 866 760
Telefoonnr. Privé:   0593 543 855

Financiële gegevens Stichting The Ride on Education:

RSIN / Fiscaal nummer:                     8525 32 507
ANBI verklaring:                                 sinds 25-02-2013

Kamer van Koophandel nummer:      5732 5391 (per 26-02-2013 ingeschreven)

Bankrek. Nr. inschrijfgelden IBAN:    NL96 TRIO 0198 0100 36
BIC Nr. inschrijfgelden                       TRIONL2U (t.b.v. buitenlands betalingsverkeer)
Bankrek. Nr. donaties IBAN:              NL49 TRIO 2024 5833 50
BIC Nr. donaties                                 TRIONL2U (t.b.v. buitenlands betalingsverkeer)

Bestuur:

Voorzitter:               René L. Huigens, Holthe 20, 9411 TM  BEILEN
Secretaris:              Hugo Waalewijn, Lieving 5, 9411 TA  BEILEN
Penningmeester:   Herman J.M. Meijer, De Oostermaat 35, 9431 TV  WESTERBORK