Nieuwsbrief januari 2023

Lieving 5, 9411 TA Beilen
30 januari 2023

Dag allemaal, fietsers en andere belangstellenden.

Een nieuwsbrief met de stand van zaken over de fietstocht naar Berlijn (22 t/m 29 juli).

ROUTE

De route waar Tom Waalewijn druk mee bezig is geweest is uitgewerkt en compleet. Omdat het regelen van de campings door Jennie van Zwieten haar niet meeviel (de communicatie met Duitsers bleek niet makkelijk) en de precieze route afhankelijk is van de campings, heeft het even geduurd. Maar het is een mooie route geworden: in redelijk rechte lijn van Enschede naar de laatste camping, in Potsdam -en dan diezelfde laatste dag naar Berlijn-centrum, en (voor de meesten) daar weer naar terug.

Er zitten in de route diverse stukken onverhard; de ervaring leert dat zoiets niet altijd te vermijden is en in Duitsland is het alternatief dat je anders nogal eens op fietspaden langs lange doorgaande wegen terechtkomt. Zoals altijd is ons adagium: zorg dat je een routekaart bij je hebt zodat, als een onverhard gedeelte ‘es echt onbegaanbaar blijkt (door regen bijvoorbeeld), je een eigen alternatief moet kunnen zoeken. We kunnen wel zeggen dat zoiets vrijwel nooit een probleem is, maar sinds we de route niet meer ‘voorfietsen’ weet je dat pas als je ermee geconfronteerd wordt. Beschouw het maar als een uitdaging! Maar: we zullen tot kort voor de tocht begint misschien nog wat aanpassingen doen; download de GPX-tracks dus pas op z’n vroegst een week of 2 voor we starten.

De route-etappes staan zeer binnenkort op onze website, plus de gebruikelijke gegevens van campings, de halverwege-stopplaatsen en de laatste winkel voor je bij een camping komt.

De oplettende lezer zal dan zien dat de dagafstanden zeer verschillend zijn: dag 4 ‘slechts’ 55 km, dag 2 maar liefst 105 km, en de laatste dag 33 km tot de camping plus nog 24 km tot aan de Brandenburger Tor (en weer 24 km terug). De etappe op de laatste dag betekent ook dat onze laatste afsluitende gezamenlijke avond (met een hapje en een drankje, de uitreiking van onze ‘diploma’s’) weer op de vrijdagavond wordt gehouden, omdat niet iedereen vanaf de Brandenburger Tor weer naar Potsdam zal terugfietsen: sommigen fietsen verder, anderen worden mogelijk door familie opgehaald.

De totale lengte van de route Enschede –> Berlijn is 634 km plus op de laatste dag nog 24 km terug voor degenen die op die camping verblijven van zaterdag op zondag.

Maar laten de afstanden voor niemand een belemmering zijn om mee te doen: we hebben onze volgauto niet voor niets bij ons. Een halve afstand rijden is geen schande; dan rijd je gewoon verder met de volgauto mee.

START- EN EINDPUNT

Dick van Dam heeft inmiddels de burgemeester van Enschede officieel gevraagd het startschot te lossen, op zaterdag 22 juli om 10.00 u op de Oude Markt in Enschede (dat is vlakbij het NS-station en het gemeentehuis).

Het officiële einde van onze tocht zal dit jaar dus de Brandenburger Tor zijn: om 15.00 u precies onder de poort voor een mooie groepsfoto!

TERUGREIS

Hoe gaan we weer terug van Potsdam naar Nederland? De volgauto is gehuurd in Enschede, kan waarschijnlijk 5 à 6 fietsers mee terug nemen, en levert die dan af in Enschede. Daarnaast zijn we als bestuur bereid weer extra retourvervoer te organiseren; dan huren we 1 à 2 busjes of ruime auto’s (met aanhangwagen) om de fietsers die dat willen naar Nederland te brengen. Al dit retourvervoer wordt op zondag 30 juli gedaan. Het is wel van belang dat we een beetje bijtijds weten wie hier gebruik van willen maken.

We doen hierbij alvast de oproep of jullie in je eigen netwerk willen rondvragen naar chauffeurs voor 30 juli, voor de eventueel te huren busjes om mensen op te halen.

Voor wat betreft de kosten: ga jezelf met de fiets per trein terug, dan kost je dat in het hoogseizoen ca. € 75 (plus alle sores die je er dan bij hebt, zoals reserveren, drukte in volle treinen in het hoogseizoen). We hebben daarom voor iedereen die mee terug wil rijden bepaald dat dat ook € 75 mag/moet kosten (dat geldt eveneens voor degenen die met de volgauto mee terug gaan). Daarbij gaan we uit van ‘volle’ busjes.

CAMPINGS

Nog wat over de 8 campings: het staat een ieder vrij gebruik te maken van de campings die we hebben gereserveerd en die dienen als start- en eindpunt van elke etappe. We hebben nu een principe-reservering gemaakt voor 25 fietsers in 1- à 2-persoonstentjes, voor een volgauto met aanhangwagen en voor 2 campers. Als we straks de aanmeldingen binnenkrijgen geven we de exacte aantallen aan de campings door. Voor de campers: het is voor jullie (en ons) meestal goedkoper en makkelijker als we voor jullie reserveren. Wil een bepaalde camping het anders, dan horen jullie dat te zijner tijd. Degenen die niet in een tent willen slapen maar wel op de campings zouden willen overnachten: sommige campings bieden accommodatie als trekkershutten. Wil je dat? Dat moet je dan zelf regelen.

De laatste camping, in Potsdam, passeren we zaterdag 29 juli. Degenen die later die dag daar weer terugkomen kunnen hun bagage alvast afladen, en zelfs mogen we daar die zaterdag vanaf 11.00 u onze tenten al opzetten.

BESTUURSZAKEN

Van onze penningmeester Herman Meijer hebben we inmiddels afscheid genomen; de financiële stukken en bijbehorende informatie zijn overgedragen aan Richan Postmus. De boeken over 2022 zijn door Roland Welles, een van onze leden van het Comité van Aanbeveling, inmiddels gecontroleerd en in orde bevonden. Het hele jaarverslag staat straks op onze site. We hebben Herman bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester en de mooie overzichten die hij steeds aan de fietsers stuurde met de stand van hun sponsorbijdragen. Alsnog bedankt, Herman!

WEBSITE

De website heeft een eerste verfrissing ondergaan, maar er volgen -volgens Richan- meerdere aanpassingen. Zo zal het aanmeldingsformulier niet alleen worden aangepast aan de situatie van dit jaar, ook kun je het straks digitaal invullen. Verder zullen we veel oude nieuwsbrieven van de site verwijderen omdat ze nogal veel ruimte innemen; de oude nieuwsbrieven blijven overigens beschikbaar in ons papieren archief en op een harde schijf.

SPONSORWERVING

Richan Postmus, onze nieuwe penningmeester, maakt, om het werven van sponsorgeld makkelijker te maken, voor iedereen en voor alle goede-doelen een actiepagina aan waarmee je potentiële sponsors direct een bedrag(je) kunnen overmaken. Ervaring door enkele anderen leerde dat je dan vrij snel veel bedragen binnenkrijgt. Overigens blijft het voor iedereen mogelijk om (ook) op de oude manier je sponsors te benaderen. Iedereen krijgt nog een eenvoudige instructie hoe het werkt met die actiepagina.

BEDRAGEN EN TARIEVEN

Qua prijzen en tarieven: we hebben eerder gevraagd of het een bezwaar zou zijn om het inschrijfgeld te verhogen tot € 50 om daarmee een betere volgauto te kunnen huren; velen hebben gereageerd en niemand had bezwaar.

De prijzen van de campings lijken we op het niveau van 2022 te kunnen houden; dus dat laten we zo: € 12 p.p. als je met een ander in een 2-persoonstentje overnacht; slaap je in een 1-persoonstentje dat kost het je € 16 p.p. Als je van zaterdag 29 op zondag 30 juli overnacht in Potsdam, dan gaat het om 8 overnachtingen. Voor de campers gelden waarschijnlijk hogere tarieven (niet altijd), maar dat horen jullie t.z.t. wel.

NAAR BERLIJN OP DE RACEFIETS

We weten van een enkele racefietser dat hij ook naar Berlijn fietst, maar dan in 4 dagen. Als er meer racefietsers zijn die hierbij willen aanhaken, dan horen we dat graag. Zo mogelijk maken we dan voor hen een eigen route.

PUBLICITEIT

Qua publiciteit zullen we de ons bekende lokale media (maar dat is m.n. in Noord-Nederland) informeren. Vraag aan de deelnemers die elders wonen: weten jullie van media (denk aan de lokale ‘sufferdjes’) die wel een persbericht over ons willen plaatsen? Geef dat aan ons door of, nog beter, gebruik ons persbericht om rond je eigen woonplaats aandacht te vragen voor onze fietstocht(en). Mogelijk levert je dat meer sponsorgeld op en misschien ook wel nieuwe deelnemers. Voeg bij een persbericht altijd een foto, geef je naam op als contactpersoon als men vragen heeft, en zoek naar een issue met nieuwswaarde.

We maken dit jaar geen papieren flyers meer; onze vorige voorzitter, Yvonne Drenth, maakt wel een digitale versie die je zelf kan afdrukken.

Onze goede-doelen hebben we gevraagd indien nodig de teksten op hun pagina’s op onze site te updaten. De stichting Lusulu, waarvoor vanaf 2013 is gefietst, is per 1-1-2023 met haar activiteiten gestopt. Dus daar wordt niet meer voor gefietst.

VOORLICHTINGSAVOND

Woensdagavond 10 mei, 19.30 u hebben we als datum en tijd geprikt voor een informatie- annex voorlichtingsavond. Waarschijnlijk te houden in Zwolle. Zet de datum  alvast in je agenda.

COMITÉ VAN AANBEVELING

Tenslotte: we zouden ons Comité van Aanbeveling wel willen uitbreiden. Heeft iemand een of meer personen in z’n netwerk die in ons comité zou willen plaatsnemen? We horen het graag van jullie.

Met hartelijke groeten, mede namens Jennie van Zwieten en Richan Postmus,

Hugo Waalewijn, secretaris

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief

Add a Comment