Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2017

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

Lieving 5, 9411 TA Beilen

Fietstocht 2017: van 22 – 29 juli.
Routeplanning en -controle
De route staat op de website, met alle gegevens van de uitgezochte campings erbij.
De start is 22 juli om 10.00 u in Beilen. Via campings in Kampen (IJsselmuiden), Baarn, Delft, Haamstede (2 nachten), Knokke, Donk (voorbij Gent) naar het eindpunt in Grimbergen (voorstad van Brussel). 580 km totaal, in 7 etappes van gemiddeld 80 à 85 km.
Van een viertal mensen hebben we de toezegging gehad dat ze een deel van de route willen voor-fiet¬sen. Deze mensen hebben inmiddels een mailtje van mij gehad met een voorstel voor welke etappe(s); als ze daarmee instemmen dan krijgen ze daarna van onze penningmeester Herman Meijer, die de rou¬teboekjes t.z.t. samenstelt, nadere details over die etappe(s).
Denk daarbij aan: is de voorgestelde route de beste of zie je onderweg betere alternatieven? Is de lo-catie, waar halverwege gewisseld kan worden en waar we even de benen kunnen strekken onder het genot van wat drinken en een snack, geschikt? Praat met de campingbaas of alles goed is overgeko-men, en kijk of het kampeerveld voor onze fietsers geschikt is. Controleer de knooppuntroutes in Bel¬gië omdat daar de plattegronden op de knooppunten nogal ‘es ontbreken of de nummering niet klopt (dat maakt die Belgen zo leuk!). Kortom: elke voor-fietser krijgt een informatiesetje met aandachts¬punten.
De bedoeling is dat het voor-fietsen ongeveer vóór 15 april is gedaan: de meeste campings zijn dan al open, er resteert voldoende tijd om problemen in de route of met campings op te lossen, en Herman heeft ruim de tijd om gedetailleerde routeboekjes te maken.

Overnachtingen
Voor degenen die niet willen overnachten in een tent: veel van de door ons uitgezochte campings heb¬ben accommodatie (trekkershut o.i.d.). Als je niet te lang wacht met reserveren kun je mogelijk op de¬zelfde campings als de kampeerders overnachten. Want de ervaringen van de afgelopen jaren leren dat het voor de deelnemers het leukste is om met z’n allen op dezelfde camping te overnachten.

Aanmelden
De eerste 5 aanmeldingen zijn binnen! Voor onze planning is het makkelijk als je je alvast aanmeldt in-dien je weet dat je (weer) mee doet. Dat moet via het formulier op onze website. Het formulier s.v.p. printen, invullen, ondertekenen en (i.v.m. aansprakelijkheid) per post naar ons postadres (Lieving 5, 9411 TA Beilen).
We zijn van plan om zodra de flyers (folders) klaar zijn alle deelnemers er een stuk of twintig toe te sturen, zodat ze die kunnen gebruiken bij hun sponsorwerving. Wil je er meer hebben? Geef dat even door. Wil je ook een A3-poster? Geef dat dan ook aan.
Maak verder je vrienden en bekenden enthousiast om mee te fietsen! Benader ook je sponsors, maar schakel in ieder geval de promotieafdeling van je goede-doel-stichting in om fietsers en sponsorgeld te werven. Heb je hulp nodig bij het formuleren van een tekst om sponsors te werven? Geef dat aan, dan sturen we je een tekstvoorstel.

Website
De website is inmiddels up-to-date. Het jaarverslag 2016 wordt deze maand op der site geplaatst (on-der ‘historie’ – ‘jaarverslagen’ – ‘jaarverslag 2016’). Het nieuwe aanmeldformulier staat ook op de site (via de button op de homepage of via een van de buttons op de goededoelen-pagina’s). De eindstand van de tocht 2016 bedraagt € 27.860. Een mooi resultaat!!
Ook de informatie van de verschillende goede doelen is vernieuwd.
De kosten van inschrijving (€ 35) en van de campings zijn gelijk aan vorig jaar. Die bedragen staan ook op het aanmeldingsformulier.

Overige zaken
We laten weer folders drukken (oplage 1.000 st) alsmede een 25-tal posters op A3-formaat. Geef s.v.p. door hoeveel exemplaren je t.z.t. wilt hebben. De folder komt ook digitaal beschikbaar.
De boeken over 2016 worden binnenkort gecontroleerd door ons lid van het Comité van Aanbeveling, Roland Welles (directeur RaBobank Coevorden e.o.). Na controle wordt ook dat op de site vermeld.
Vermeldenswaard is verder dat ons nieuwe lid van het Comité van Aanbeveling, Fleur Nagengast, vori¬ge week is verkozen tot Sportvrouw Van Het Jaar Midden-Drenthe! Een felicitatie waard. Ze is nu ge¬nomineerd voor Sportvrouw Van het Jaar voor geheel Drenthe. Wij gaan nog van haar horen!
Met ons lid van het Comité van Aanbeveling wethouder Gert Jan Bent gaan we overleggen hoe we in de gemeente Midden-Drenthe meer aandacht kunnen krijgen voor onze activiteiten: we vieren dit jaar ons eerste lustrum!

Tenslotte:
Zet de datum van de kennismakingsbijeenkomst alvast in je agenda: woensdag 21 juni om 19.30 u.
Met vriendelijke groet,
mede namens René Huigens en Herman Meijer,

Hugo Waalewijn


Archief Nieuwsbrieven

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

nieuwsbrief 31 – februari 2017

nieuwsbrief 30 – november 2016

nieuwsbrief 29 – september 2016

nieuwsbrief 28 – juli 2016

nieuwsbrief 27 – juni 2016

nieuwsbrief 26 – mei 2016

nieuwsbrief 25 – maart 2016

nieuwsbrief 24 – februari 2016

nieuwsbrief 23 – december 2015

nieuwsbrief 22 – oktober 2015

nieuwsbrief 21 – september 2015

nieuwsbrief 20 – augustus 2015

nieuwsbrief 19 – juni 2015

nieuwsbrief 18 – mei 2015

nieuwsbrief 17 – mei 2015

nieuwsbrief 16 – april 2015

nieuwsbrief 15 – maart 2015

nieuwsbrief 14 – december 2014

nieuwsbrief 13 – november 2014

nieuwsbrief 12 – juli 2014

nieuwsbrief 11 – juni 2014

nieuwsbrief 10 – mei 2014

nieuwsbrief 09 – mei 2014

nieuwsbrief 08 – april 2014

nieuwsbrief 07 – maart 2014

nieuwsbrief 06 – januari 2014

nieuwsbrief 05 – december 2013

nieuwsbrief 04 – september 2013

nieuwsbrief 03 – juli 2013

nieuwsbrief 02 – juni 2013

nieuwsbrief 01 – juni 2013