Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2017

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

Lieving 5, 9411 TA Beilen

Evaluatie 2017.
Vanuit een ruime hoeveelheid ontvangen antwoorden op onze evaluatievragen heeft het bestuur de volgende conclusies getrokken:
 de fietsweek handhaven we op de 1e vakantieweek in ‘noord’; in 2018 fietsen we dus van
zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli;
 de afstand moeten we beperken tot 7 fietsdagen à 75 – 80 km;
 Engeland is voor sommigen wel extra uitdagend maar de meesten vinden het door de extra
kosten onvoldoende passend bij ons doel om geld te werven voor onderwijsprojecten in de
derdewereld;
 vanuit Beilen starten is voor vrijwel niemand een ‘must’; juist door elders te starten kun je verder komen (of eventueel daarvandaan terugfietsen richting Beilen);
 Nederland is voor velen een aantrekkelijk fietsland maar lijkt voor veel anderen onvoldoende wervend c.q. uitdagend richting sponsors, en ook nogal wat fietsers willen wel een echte uitdaging ervaren (waar anderen gewoon lekker willen fietsen);
 ergens 2 dagen staan en dan ‘lussen’ fietsen vindt bijna niemand een goed idee;
 we moeten wel uitkomen op het tevoren aangegeven eindpunt, vinden sommige fietsers, vinden ook wij: de tocht naar de Schotse Hooglanden eindigde ergens in het begin van de Hooglanden, de Hemelberg in Jutland hebben we wel gezien maar niet befietst, Reims hebben we niet bereikt, Goslar zijn we voorbij gefietst, en het Atomium hebben we al fietsend ook niet gezien.

Route 2018.
De enquête leverde ook voldoende ideeën op voor de route in 2018.
We hebben besloten 3 concrete suggesties om vanuit Beilen naar Trier aan de Moezel te fietsen te honoreren. Herman Meijer overlegt met de indieners van deze suggestie om samen de route haarfijn uit te stippelen en geschikte campings te zoeken; daar hadden de indieners ook om gevraagd.
Uitgangspunt is wel dat er niet teveel steile hellingen in moeten zitten omdat de meesten daar niet zo van houden. Ook moeten er geen onlogische lussen in de routes zitten (zoals dit jaar vanaf de Oosterscheldekering via Westkapelle, terwijl via Middelburg naar Vlissingen veel logischer en ook een mooie route was; of de lus op de laatste dag: we hadden toen beter naar het Atomium kunnen fietsen en daarna naar de camping in Grimbergen).

Het deelnemersveld.
Het aantal deelnemers was dit een stuk lager dan eerdere jaren. Vanuit de reacties van oud-deelnemers hebben we niet kunnen afleiden wat de redenen waren: iedereen die eerder wel meefietste maar dit jaar niet, had een plausibele reden, zoals gezondheid, andere plannen, e.d. Aan de organisatie lag het echt niet, sprak men unaniem uit. We gaan dus op het huidige spoor verder.
Wel hebben we besloten ons fiets-sponsor-initiatief voor te leggen aan een tweetal landelijke koepels voor aan onderwijs gerelateerde ontwikkelingsorganisaties, om te proberen meer organisaties voor ontwikkelingshulp bij The Ride on Education te betrekken, en ook dat men er reclame voor maakt. Hetzelfde zullen we doen door bij de stichtingen waar we tot nu toe voor gefietst hebben erop aan te dringen ook hun netwerken in te schakelen om ons inititatief breder uit te dragen.
We hebben eerder vastgesteld dat we geen grote club hoeven te worden -omdat dat organisatorisch onze huidige draagkracht al gauw overstijgt-, maar waar we eerder 30 à 35 fietsers hadden en we 50 deelnemers als een maximum zien (met nóg meer deelnemende fietsers kan je in het hoogseizoen op geen enkele camping meer terecht bijvoorbeeld), was het aantal van 24 fietsers dit jaar wel laag.

Financiën.
Ondanks het wat kleine deelnemersveld heeft de financiële oogst er niet onder geleden: alles bij elkaar is er € 23.517,38 bij elkaar gefietst. Dat is dus bijna € 1.000 per fietser!! De diverse stichtingen hebben hun geld inmiddels ontvangen.
Sponsorbedragen die na 20 september binnenkomen worden toegerekend aan 2018.
We horen wel eens geluiden dat sommigen het lastig vinden sponsors te werven, uit het financiële resultaat blijkt anders. Alle deelnemers krijgen van onze penningmeester binnenkort een eindoverzicht van al hun sponsors en van de bedragen per sponsor. Dan kun je je sponsors alsnog (of nog een keer) bedanken.
Eenzelfde overzicht ontvangen alle deelnemende stichtingen (welke fietsers hebben voor die bepaalde stichting gefietst en wat hebben ze opgehaald).
De organisatiekosten zijn, ondanks het lage deelnemersveld, precies uitgekomen. Ons (maximale) reserveringsbedrag van € 500 (voor volgend jaar) staat nu op € 480. We hebben daarom besloten het inschrijfgeld van € 35 ook voor 2018 op het huidige niveau te handhaven. Wel zullen we voor 2018 kritisch zijn naar onze uitgaven: hebben we bijvoorbeeld behoefte aan de huidige aantallen folders en posters?

Tenslotte.
De website wordt vanaf nu steeds in kleine stapjes ververst naar de situatie van 2018. I.v.m. wettelijke bepalingen inzake digitale veiligheid moet onze site worden aangepast (voor de kenners: van http// naar https//).
Het jaarverslag over 2017 zal -na de boekencontrole in februari- naar verwachting in maart op de site worden gezet.
Over een opvolger voor onze voorzitter hebben we nog geen witte rook. Voor de liefhebbers: de functiebeschrijving van een voorzitter staat op onze site.

Met vriendelijke groet, mede namens René Huigens en Herman Meijer,
Hugo Waalewijn


Archief Nieuwsbrieven

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

nieuwsbrief 34 – oktober 2017

nieuwsbrief 33 – juli 2017

nieuwsbrief 32 – mei 2017

nieuwsbrief 31 – februari 2017

nieuwsbrief 30 – november 2016

nieuwsbrief 29 – september 2016

nieuwsbrief 28 – juli 2016

nieuwsbrief 27 – juni 2016

nieuwsbrief 26 – mei 2016

nieuwsbrief 25 – maart 2016

nieuwsbrief 24 – februari 2016

nieuwsbrief 23 – december 2015

nieuwsbrief 22 – oktober 2015

nieuwsbrief 21 – september 2015

nieuwsbrief 20 – augustus 2015

nieuwsbrief 19 – juni 2015

nieuwsbrief 18 – mei 2015

nieuwsbrief 17 – mei 2015

nieuwsbrief 16 – april 2015

nieuwsbrief 15 – maart 2015

nieuwsbrief 14 – december 2014

nieuwsbrief 13 – november 2014

nieuwsbrief 12 – juli 2014

nieuwsbrief 11 – juni 2014

nieuwsbrief 10 – mei 2014

nieuwsbrief 09 – mei 2014

nieuwsbrief 08 – april 2014

nieuwsbrief 07 – maart 2014

nieuwsbrief 06 – januari 2014

nieuwsbrief 05 – december 2013

nieuwsbrief 04 – september 2013

nieuwsbrief 03 – juli 2013

nieuwsbrief 02 – juni 2013

nieuwsbrief 01 – juni 2013