Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2018

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

Lieving 5, 9411 TA Beilen

De tocht in 2018.
De knoop is doorgehakt en de route in hoofdlijnen bepaald.
We fietsen dit jaar naar Trier (Duitsland):
• van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli
• elke dag ongeveer 80 km
• met maar één stevige klim van 550 m omhoog, die je eventueel nog kunt omzeilen door een stukje de trein te nemen
• aan de gebruikelijke informatie op de site over de etappes worden nu hoogteprofielen toegevoegd
• de route ziet er op de kaart uit als welhaast één rechte lijn van Beilen naar Trier
• woensdag 25 juli is de rustdag nabij het fraaie stadje Jülich
• we starten weer vanuit Beilen, hoewel we vermoeden dat dat volgend jaar wel eens anders kan zijn, want alle route-opties vanuit Beilen hebben we inmiddels wel gehad
• Trier is een mooi eindpunt: idyllisch gelegen aan de Moezel, oudste stad van West-Europa
• de campings zijn vastgelegd -wat een bof is want we hadden zorgen over het zeer beperkte aantal campings in het Duitse deel van onze route
• de informatie over de campings wordt binnenkort al op onze site gezet, zodat mensen die niet willen kamperen accommodatie kunnen regelen op dezelfde campings (indien die daarin voorzien) of ergens in de nabijheid van onze campings. Voor de duidelijkheid: het bestuur regelt de campings en vraagt van de deelnemers een totaalbedrag voor de overnachtingen (zie het inschrijfformulier), maar regelt geen alternatieve overnachtingen
• we maken in Nederland gebruik van het knooppuntennetwerk en in Duitsland gedeeltelijk van de zogenaamde Groene-Vallei-route (het stuk van Roermond tot Trier); weliswaar bestaat daar een routeboek van maar die hoeft niet te worden aangeschaft omdat we een eigen routeboekje samenstellen en bij de start aan de deelnemende fietsers uitdelen.

De route die we gaan fietsen is bedacht door de fietsers Cor Duursma en Tom Waalewijn, samen met onze penningmeester Herman Meijer. Laatstgenoemde gaat -nu de campings bekend zijn- de route gedetailleerd uitwerken en op onze site zetten.
Zoals we de laatste jaren deden, moet de route vooraf verkend worden, want daarmee voorkom je dat we óf ergens ‘in het bos’ verdwalen of een al te gekke campingbaas treffen die ons ineens niet wil hebben (‘weten jullie nog?’).
Oproep aan onze fietsers: wie wil een of meer etappes controleren? Graag vóór medio mei. Opgave kan bij Herman Meijer, die de voorfietsers weer zal voorzien van ‘waar op te letten’.

Deelnemers.
De eerste paar fietsers hebben zich al aangemeld, en we hebben ook van een paar nieuwe mensen verzoeken om nadere informatie gehad -want ons fietsavontuur lokt! Voor ons als organisatie is het fijn te weten wie en hoevelen er mee fietsen; het inschrijfformulier staat op onze site. Geef je op zodra je zeker weet dat je mee wilt.
Inmiddels heeft zich ook een nieuwe stichting aangemeld: Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) uit Rotterdam. Zij beijveren zich nu om fietsers te werven.

Jaarverslag 2017.
Het jaarverslag staat inmiddels op onze site; de boeken van de penningmeester zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de heer Roland Welles, directeur van de Rabobank Emmen-Coevorden en lid van ons Comité van Aanbeveling.
De sponsoroogst voor Lusulu is nog niet overgemaakt omdat Lusulu voor haar project nog geen fiat heeft van Wilde Ganzen.

Bestuurssamenstelling.
Tijdens onze bestuursvergadering op 14 februari 2018 is de voorzittershamer -ook fysiek- overgedragen van de voorzitter van het eerste uur, René Huigens, aan Yvonne Drenth uit Hoogeveen. Laatstgenoemde is voor onze fietsers uit de eerste 3 jaargangen geen onbekende, want ze fietste mee naar Schotland, Denemarken en Reims.
René was in 2012 degene die het idee opperde om in de zomer van 2013 van de Drentse naar de Schotse Hooglanden te fietsen, en en passant wat geld op te halen voor ‘zijn’ onderwijsstichting ‘Lusulu’. Dat idee werd al snel samen met Klaas Willems en ondergetekende opgepakt door er een stichting van te maken om het niet bij een eenmalige actie te laten. René sprak uit dat hij tevreden is met wat de eerste 5 jaar is bereikt, en blij met de vriendschappelijke sfeer in het bestuur en met de deelnemende fietsers. De rest is geschiedenis én start voor onze activiteiten ook in 2018. Met een boekenbon is René uitgezwaaid en het bestuur in nieuwe samenstelling heeft enige druk op René uitgeoefend om zijn fiets zéker niet aan de wilgen te hangen.

Sponsors, crowdfunding.
De ‘goededoelen’ waarvoor wij fietsen worden door ons op onze site vermeld. Wij faciliteren de fietsroute maar zijn niet degenen die sponsors werven. Dat is de verantwoordelijkheid van de deelnemende fietsers, die daar hun goededoelenstichting bij moeten / kunnen betrekken.
Yvonne gaat uitzoeken of door het maken van een pagina op websites voor crowdfunding, bijv. PIF-world, het rendement van onze fietstochten kan worden verhoogd, hetzij door de fietsers zelf en/of door de stichtingen.
Het enige wat wij aan publiciteit doen om fietsers te interesseren mee te doen is regelmatig de lokale media in Drenthe benaderen.

De website.
Onze site wordt stapsgewijs up-to-date gemaakt. Een deel is al aangepast naar de situatie van 2018; het belangrijkste, de route, volgt binnenkort. Maar de definitieve dus exacte route -zowel in de vorm van een routeboekje als via GPS- komt er pas ná de voorverkenning van de totale route op te staan.
Wél dus alvast de gegevens van de campings.
De fietsers van de afgelopen jaren krijgen van de secretaris nog een mailtje om wat korte reiservaringen te leveren om op de site te zetten.

Posters en folders.
Onze nieuwe voorzitter, Yvonne, heeft een ontwerp gemaakt voor zowel een poster als voor een folder. Voorbeelden hiervan ontvangt iedereen die op onze verzendlijst staat binnenkort digitaal.
Omdat van de posters (in de formaten A5 t/m A0) weinig gebruik werd gemaakt en het rendement onmeetbaar was, is besloten -vooral ook vanwege de kosten- geen posters meer te laten drukken. Iedereen mag deze posters echter op het door hem/haar gewenste formaat zelf printen.
De folder gaat er weer ongeveer uitzien als die in 2017, met alle informatie die de geïnteresseerde lezer nodig heeft om enthousiast te worden en zich op te geven om mee te doen. Besloten is er 500 te laten drukken, die we op de informatieavond zullen uitdelen.
Als mensen eerder gedrukte exemplaren willen hebben, dan moeten ze dat aangeven op hun aanmeldingsformulier. We sturen ze dan toe.

Informatieavond.
De informatieavond wordt gehouden op 13 juni 2018, 19.30 uur, in Restaurant Museum De Ar, Hoofdstraat 42 in Westerbork. Noteer het vast in je agenda!

TRoE ook als wandelclub?
Vanuit verschillende kanten is ons gevraagd of The Ride on Education ook meerdaagse wandeltochten kan organiseren. Ook met het sponsoren van onderwijsprojecten in derdewereldlanden als doel.
In principe staan we daar voor open, maar we hebben wel de expertise voor fietstochten maar niet die voor wandeltochten. Dat vraagt eigen uitgangspunten: ook een 8-daags fenomeen? hoe lang mogen de dagetappes zijn? waar en hoe overnachten? moet een bagagetransport worden toegevoegd? Meer vragen dan antwoorden op dit moment.
Daarom eerst maar de vraag aan onze hele achterban: is er belangstelling voor wandeltochten onder onze vleugels? Zo ja, wilt u dat dan aangeven, en ook of u in de organisatie van zoiets wilt bijdragen? Reacties graag aan de secretaris.

Met vriendelijke groet,
mede namens Yvonne Drenth en Herman Meijer,

Hugo Waalewijn, secretaris


Archief Nieuwsbrieven

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

nieuwsbrief 35 – februari 2018

nieuwsbrief 34 – oktober 2017

nieuwsbrief 33 – juli 2017

nieuwsbrief 32 – mei 2017

nieuwsbrief 31 – februari 2017

nieuwsbrief 30 – november 2016

nieuwsbrief 29 – september 2016

nieuwsbrief 28 – juli 2016

nieuwsbrief 27 – juni 2016

nieuwsbrief 26 – mei 2016

nieuwsbrief 25 – maart 2016

nieuwsbrief 24 – februari 2016

nieuwsbrief 23 – december 2015

nieuwsbrief 22 – oktober 2015

nieuwsbrief 21 – september 2015

nieuwsbrief 20 – augustus 2015

nieuwsbrief 19 – juni 2015

nieuwsbrief 18 – mei 2015

nieuwsbrief 17 – mei 2015

nieuwsbrief 16 – april 2015

nieuwsbrief 15 – maart 2015

nieuwsbrief 14 – december 2014

nieuwsbrief 13 – november 2014

nieuwsbrief 12 – juli 2014

nieuwsbrief 11 – juni 2014

nieuwsbrief 10 – mei 2014

nieuwsbrief 09 – mei 2014

nieuwsbrief 08 – april 2014

nieuwsbrief 07 – maart 2014

nieuwsbrief 06 – januari 2014

nieuwsbrief 05 – december 2013

nieuwsbrief 04 – september 2013

nieuwsbrief 03 – juli 2013

nieuwsbrief 02 – juni 2013

nieuwsbrief 01 – juni 2013