Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli-augustus 2021

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Leave a comment

Lieving 5, 9411 TA Beilen
2 augustus 2021

De fietstocht van 10 – 17 juli 2021
De sponsorfietstocht van dit jaar is alweer achter de rug; tijd voor een terugblik.
De tocht startte op 10 juli kort na 10.00 u vanaf het stadhuis in Arnhem, na een toespraak door de onderwijswethouder van die mooie stad, Bob Roelofs en na een paar woorden van onze voorzitter, Yvonne Drenth, die ons vertelde dat we -met alle voorgaande fietsedities samen- aardig richting de € 200.000 aan sponsorbijdragen gingen.

Hoewel een rondje ‘fietsen door Nederland’ niet zo uitdagend klinkt als bijvoorbeeld ‘fietsen naar Parijs’, was het de hele week een mooie tocht: een prachtige route, knap bij elkaar gezocht door fietser Tom Waalewijn die daar alom lof voor ontving. Nederland is gewoon een mooi fietsland: heel afwisselend op de korte afstand met prachtige fietspaden waarvan er veel vrijliggend zijn die ons door bossen, over heidevelden en dwars door de steden voerden.

Het weer zat ons ook mee; vaak lekker fietsweer: niet te heet en niet te koud. We hebben op open stukken zoals in de Flevopolder wel wat last gehad van een straffe zijwind, en diezelfde dag ook nogal wat langdurige buien -maar dat hoort bij ons kikkerland. De grote hitte die we de afgelopen jaren hebben moeten doorstaan hebben we dit jaar niet gehad en ook niet echt gemist -hoewel je natte kleren bij grote hitte sneller drogen dan bij langdurige regens. ’t Is ook altijd wat…

En we realiseerden ons onderweg dat als we in Koblenz waren gestart of Maastricht hadden aangedaan, we onderweg meermalen zouden zijn weggespoeld. Maar gelukkig ontnam ‘corona’ ons de kans om in Duitsland te starten omdat we daar in de voorbereiding nog geen campings konden reserveren, en lag het gouvernement in Maastricht te ver weg om in 8 dagen te fietsen -sommigen vonden de afstanden van 85 à 90 km die we dit jaar een paar keer moesten rijden naar de volgende camping al lang genoeg. Maastricht stond in onze fietsweek trouwens half onder water. Zo hep elk nadeel ze voordeel.

De sfeer in de groep was prima, nauwelijks pechgevallen, de begeleiding door nieuweling Rens Belder uit Hedel was perfect en de dagelijkse verzorging halverwege elke etappe vanuit diens bezemwagen was voortreffelijk. Voor degenen die al vaker meefietsten was het een feest van herkenning in sfeer en gang van zaken; van de diverse nieuwelingen hebben we begrepen dat ze eveneens hebben genoten van de tocht en van alles wat zich daaromheen afspeelt aan onderlinge contacten, het gevoel een week teruggeworpen te zijn op de basale dingen in het leven (hoewel we begrepen dat de verschillende vrienden-op-de-fiets-logeerpartijen van deelnemers die niet zo van tentkamperen houden nogal eens gepaard gingen aan rijke ontbijtbuffetten).

Eigenlijk was de tocht daarom een makkie: veel gezelligheid onderweg en op de campings, en zo kwam iedereen op de 8e dag na vertrek aan bij het eindpunt, het provinciehuis in Leeuwarden, na ongeveer 700 km.
Kortom: het was een mooie tocht. Daar was iedereen het over eens!

De sponsorgelden
Maar we fietsten niet alleen maar voor eigen plezier, we fietsten dit jaar voor 4 goede-doelen: de stichtingen Naar School in Haïti en Verre Naasten (Thusano-studiefonds in Zuid-Afrika) waarvoor al vanaf 2013 wordt gefietst; dit jaar voor het eerst ook voor Charis (Roemenië) en Just let it Happen (Gambia).

De andere op onze website vermelde stichtingen konden dit jaar geen fietsers leveren, maar hebben al aangegeven zich daar voor de editie van 2022 voor in te spannen. Vermeld moet nog worden dat onder de vlag van TRoE een drietal racefietsers een eigen programma heeft gefietst, wat voor Verre Naasten een extra bedrag voor het Thusano-studiefonds van een kleine € 4.000 heeft opgeleverd. Met deze groep wordt binnenkort overlegd hoe we onze programma’s beter op elkaar kunnen afstemmen, met als opmerking op dit moment: als mensen geen gebruik maken van bijv. onze flyers en bezemwagen, dan is er geen reden om hen inschrijfgeld te laten betalen.

De fietsers hebben samen met al hun sponsors op dit moment ca. € 27.300 bijeengebracht. Dat is t.o.v. voorgaande jaren een hoog bedrag; het gemiddelde bedrag per deelnemer was niet eerder zo hoog.

Met deze oogst tot nu toe hebben we de grens van € 200.000 sinds het begin van TRoE inmiddels ruim overschreden, terwijl er nog t/m september bedragen kunnen worden gedoneerd (wat na september binnenkomt wordt als sponsorgeld voor 2022 gereserveerd).

Alle fietsers krijgen nog t/m eind september van onze penningmeester overzichten van hun sponsorgelden (en daarna de eindstand). Niet per se wekelijks, eerder als er voldoende te melden valt.

Omdat het bestuur graag ziet dat de goede-doelen wat meer doen aan promotie van en support voor onze fietstochten, gaat hij dit jaar met de stichtingen overleggen hoe we onze activiteiten beter kunnen mobiliseren. Want TRoE is gebleken goed te zijn in het faciliteren van jaarlijkse sponsortochten, maar het valt bijvoorbeeld te bezien of de promotie niet veel beter kan: meer mensen bereiken voor meer fietsers en meer sponsors. Ook vraagt het bestuur zich momenteel af of het niet makkelijker en efficiënter is om de sponsor-geldstromen rechtstreeks naar de stichtingen te leiden.

Kort na eind september worden alle sponsorgeldtotalen die sinds 2013 voor alle stichtingen bij elkaar zijn gefietst onder het tabblad ‘historie’ op onze site gezet.

Alvast enig inzicht op dit moment, in afgeronde en -vanwege het feit dat we voor 2021 nog geen eindstand hebben- voorlopige bedragen:
• voor Verre Naasten € 62.000
• voor Haïti € 78.500
• voor Lusulu (inc. bijdragen Wilde Ganzen) € 32.000
• voor Darsilami € 750
• voor Actie Calcutta € 7.500
• voor World Without Obstacles € 16.000
• voor El Fuego € 1.000
• voor Kinderen Tsjernobyl € 700
• voor Charis € 1.400
• voor Just Let it Happen € 250
• Totaal afgerond € 200.000

De organisatorische kosten
De organisatie betaalt uit de inschrijvingskosten de ‘bezemwagen’ en de aanvullende snacks en het drinken onderweg (van de stichting Verre Naasten ontvingen we bij de start voor iedereen wat snacks, mueslirepen e.d., appels). Ook worden vanuit de inschrijvingskosten de kosten betaald van webhosting, de bankkosten, flyers, e.d.

De uitkomst van kosten en baten was dit jaar erg positief: we hebben dit jaar geen flyers hoeven te maken, we hebben geen informatieavond gehouden, het bestuur heeft nauwelijks fysiek vergaderd, en vooral: we hebben bij 4 campings forse kortingen gekregen èn een vijfde camping bood ons vanwege ons lovenswaardige initiatief zelfs een geheel gratis overnachting aan (in Zeist). Daarnaast hadden we geheel belangeloos een mooie grote bus van de firma Carxpert Dolfing uit Witteveen tot onze beschikking, evenals de aanhanger van de buurman van onze penningmeester.

We hebben besloten vanaf dit jaar een financiële reserve aan te houden van € 750 omdat na de gemaakte kosten voor 2020 (voor een tocht die moest worden gecanceld) en ook vanwege het kleinere aantal deelnemers in een paar voorgaande jaren de bodem van onze organisatiekas zichtbaar was geworden. Maar het positieve saldo dat daarna overblijft -ruim € 1.000 dit jaar- wordt hoofdelijk omgeslagen en gaat naar de goededoelen waarvoor zij dit jaar fietsten.

Het inschrijfgeld van € 35 handhaven we ook in 2022 op dat bedrag.

De organisatie

Onze voorzitter en uw secretaris waren formeel per 1 januari 2021 respectievelijk per 25 februari 2021 aftredend. Conform de statuten benoemt het bestuur, steeds voor een periode van 3 jaar, de bestuursleden. Beiden waren bereid te worden herbenoemd en aldus is besloten hen een nieuwe termijn te gunnen. De penningmeester is eerst per 1 juli 2022 aftredend.

Onze bezemwagenchauffeur, Rens Belder, die deze taak dit jaar voor het eerst én uitstekend vervulde, is bereid gevonden die taak volgend jaar opnieuw te verrichten. Alvast dank! De hulp die hij en wij onderweg kregen van Janny en Wim Hakkert met hun camper was ook fijn!

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zullen onze statuten moeten worden aangepast. Onze voorzitter gaat na wat daarvoor nodig is. Omdat dit pas uiterlijk in 2026 geregeld moet zijn en er in 2022 nog aanpassingen op de Wet te verwachten zijn, zullen we tot 2026 mogelijk kunnen volstaan met enkele aanpassingen in ons huishoudelijke reglement.

Waar gaan we in 2022 naar toe?
Een enquête zoals we dat eerdere jaren deden is niet nodig: want zullen we in 2022 de al voor 2020 en daarna voor 2021 geplande tocht van Koblenz naar Hoek van Holland dan écht eens kunnen fietsen?
We hebben Tom gevraagd die route, die tot begin dit jaar op onze site stond, nog ‘es goed na te lopen, met als belangrijkste vraag of de destijds al benaderde en gereserveerde campings opnieuw hun poorten voor ons willen openstellen. Dan zijn ook de steden of dorpen waar de niet-kampeerders hun B&B (of 5*-hotel of wat men maar wil) willen reserveren bijtijds bekend.

Evaluatie
Het lijkt het bestuur niet nodig, zoals we in voorgaande jaren deden, om de fietsers een evaluatie te vragen. Voor de bestemming van volgend jaar is dit in ieder geval niet nodig.

Wel horen we graag van de deelnemers of ze nog op- en aanmerkingen hebben over de tocht van dit jaar: dat mag over van alles gaan, zodat we er van kunnen leren. Stuur een mailtje aan de secretaris.

We hadden dit jaar vrij veel late aanmeldingen; organisatorisch niet zo erg, alleen lopen we dan het risico dat campings ‘nee’ verkopen als het er veel zijn (we hebben dit jaar vooraf niet verteld dat we met 5 fietsers méér kwamen dan men eerder van ons had gehoord)
.
Onderweg is onze chauffeur tweemaal door een boer/landeigenaar weggestuurd omdat we op hun grond stonden. Die problemen zijn niet te voorkomen en ter plekke gelukkig in goede harmonie opgelost; de houding van die boeren verbaast ons wel een beetje omdat we nooit enige rommel of overlast hebben veroorzaakt.

Het vermelden waard: RTV-Drenthe heeft ons ook dit jaar onderweg geïnterviewd, live in hun uitzending. Men interviewde Dick van Dam op het moment dat hij ergens onder een viaduct en in de wind stond te schuilen voor heftige regens.

Alternatieve opzet
Dit jaar heeft een groepje racefietsers onder onder vlag meegedaan. Zoals hierboven al gesteld gaan we bekijken of we ons initiatief kunnen verbreden zonder in organisatorische problemen te komen. Denk aan vragen als:
• hoeveel méér mensen kun je tegelijkertijd op een camping onderbrengen?
• willen we alternatieve tochten gaan organiseren? (voor racefietsers, voor wandelaars, voor mensen die een fietsweek te lang vinden, voor mensen die een fietsweek te kort vinden, voor mensen die de routes te lang resp. te kort vinden)
• moeten we, als we (veel) groter worden, niet overstappen naar een administratiekantoor voor ledenadministratie en financiële boekhouding?

Dit is het voor dit moment.
Met hartelijke groeten,
mede namens Yvonne Drenth en Herman Meijer,

Hugo Waalewijn, secretaris


Archief Nieuwsbrieven

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Archief Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 45 – juli-aug 2021

nieuwsbrief 44 – juni 2021

nieuwsbrief 43 – mei 2021

nieuwsbrief 42 – oktober 2020

nieuwsbrief 41 – november 2019

nieuwsbrief 40 – augustus 2019

nieuwsbrief 39 – mei 2019

nieuwsbrief 38 – februari 2019

nieuwsbrief 37 – september 2018

nieuwsbrief 36 – juni 2018

nieuwsbrief 35 – februari 2018

nieuwsbrief 34 – oktober 2017

nieuwsbrief 33 – juli 2017

nieuwsbrief 32 – mei 2017

nieuwsbrief 31 – februari 2017

nieuwsbrief 30 – november 2016

nieuwsbrief 29 – september 2016

nieuwsbrief 28 – juli 2016

nieuwsbrief 27 – juni 2016

nieuwsbrief 26 – mei 2016

nieuwsbrief 25 – maart 2016

nieuwsbrief 24 – februari 2016

nieuwsbrief 23 – december 2015

nieuwsbrief 22 – oktober 2015

nieuwsbrief 21 – september 2015

nieuwsbrief 20 – augustus 2015

nieuwsbrief 19 – juni 2015

nieuwsbrief 18 – mei 2015

nieuwsbrief 17 – mei 2015

nieuwsbrief 16 – april 2015

nieuwsbrief 15 – maart 2015

nieuwsbrief 14 – december 2014

nieuwsbrief 13 – november 2014

nieuwsbrief 12 – juli 2014

nieuwsbrief 11 – juni 2014

nieuwsbrief 10 – mei 2014

nieuwsbrief 09 – mei 2014

nieuwsbrief 08 – april 2014

nieuwsbrief 07 – maart 2014

nieuwsbrief 06 – januari 2014

nieuwsbrief 05 – december 2013

nieuwsbrief 04 – september 2013

nieuwsbrief 03 – juli 2013

nieuwsbrief 02 – juni 2013

nieuwsbrief 01 – juni 2013