Stichting Hulp Tsjernobylkinderen

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen

Hoewel de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl al in 1986 plaatsvond, zijn de gevolgen in de omgeving van de centrale nog dagelijks merkbaar. Veel dorpen ten noorden van Tsjernobyl zijn radioactief besmet en grotendeels verlaten.

In Nederland is in 1993 het Landelijk Platform Hulp Tsjernobylkinderen (LPHT) opgericht, met het doel kinderen uit het rampgebied naar Nederland te halen. Het LPHT werkt samen met de Stichting Aist Polesia uit Wit-Rusland. De kinderen reizen met hun eigen klas(sen) en verblijven gedurende 7 weken in gastgezinnen. In deze periode gaat de aangetaste weerstand van de kinderen zienderogen vooruit, doordat ze buiten het besmette gebied verblijven. De kinderen worden begeleid door een Wit-Russische leerkracht en een tolk. Op last van de Wit-Russische overheid moeten de kinderen het normale lesprogramma ook hier in Nederland volgen. De kinderen maken een onvergetelijke reis mee. Wellicht de enige in hun leven.

De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde beoogt het geld dat nodig is voor de reis en het verblijf in Nederland door onder andere sponsoring van bedrijven te verkrijgen. Daarnaast organiseren we acties en worden we gesteund door particulieren en kerken. De stichting heeft als doelstelling iedere 2 jaar een groep kinderen naar Nederland te halen.

Wij verzoeken u vriendelijk te overwegen dit project te steunen met een gift. Onze stichting heeft de ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Wij danken u voor uw aandacht en zien met belangstelling uit naar uw reactie.

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde.

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
Fiets dan met ons mee!
 
Voor meer informatie: www.http://tsjernobylkinderenmusselonstwedde.nl/cmcc/