Stichting Obed


Stichting Obed ondersteunt het gezinshuis “Casa Nadina” in Ghimbav, Roemenië. In Casa Nadina hebben kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten in het ziekenhuis een kans om op te groeien in een liefdevol en veilig gezinssituatie.

Het gezinshuis heeft de naam, Casa Nadina gekregen. Casa betekent huis, Nadina betekent hoop. We hebben gezien hoe hoop uitgedoofd kan worden in zelfs hele jonge kinderlevens doordat hoop om aandacht te krijgen, hoop om liefde te ontvangen, hoop om vastgehouden te worden, hoop om gezien worden, te vaak niet is beantwoord. Verloren hoop… dit is helaas de realiteit in veel grootschalige Roemeense opvanghuizen.

Het is onze wens dat kinderen hoop hebben voor hun leven en hun toekomst. Doordat ze mogen weten dat ze geliefd en uniek zijn, ze gezien worden, ze de mogelijkheid krijgen zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. We geloven dat hierdoor verloren hoop hersteld kan worden en de kinderen hun toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.


Het doel is dat er 6-8 achtergelaten kinderen in het gezinshuis wonen met daarnaast twee kamers voor zelfstandigheidstraining voor tieners. Door Casa Nadina hopen we een inspiratie te kunnen zijn voor de omgeving zodat meer kinderen een veilig thuis krijgen.

Verbouwing en nieuwbouw
Het huidige pand met grond heeft de stichting in november 2019 gekocht. Om de doelstelling van de stichting verder te realiseren zijn investeringen noodzakelijk voor de renovatie van het huidige pand en uitbreiding door nieuwbouw. Hiervoor is een bedrag van € 180.000 nodig.

Van 15 juni tot en met 10 juli 2021 wordt er vanuit Stichting Obed een fietssponsortocht georganiseerd. Danny Kommer, ouder van het gezinshuis Casa Nadina is van plan 2500 km in 26 dagen te fietsen vanaf zijn woonplaats Ghimbav (Roemenië) tot zijn geboortedorp Heerde. Het doel van de fietssponsortocht is de benodigde financiën bij elkaar te kunnen krijgen, dan wel een groot deel hiervan, om de noodzakelijke renovatie van het bestaande pand en de uitbouw door nieuwbouw te kunnen bekostigen.

Bent u geïntereseerd om te gaan sponsorfietsen voor het project Casa Nadina?

Dit kan door deel te nemen aan de sponsorfietstocht van Koblenz tot Hoek van Holland van 10 – 17 juli!
Daarnaast is er de mogelijkheid een deel van de route (Ghimbav (RO)-Heerde (NL)mee te fietsen met Danny Kommer. Voor meer informatie over deze fietssponsortocht kunt u op de onderstaand link klikken. Hier vindt u tevens de volledige route van Ghimbav – Heerde met geplande data’s.
www.danny-rianne.nl/nl/blog-2/inschrijving-is-geopend/

Fiets mee en maak een verschil in de levens van achtergelaten kinderen in Roemenië!

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
Fiets dan met ons mee!

Voor meer informatie: www.http://stichtingobed.nl//