Stichting Projecten Zuid Afrika

Wat Stichting Projecten Zuid-Afrika doet


Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) steunt sinds 2000 onderwijsprojecten van kleine organisaties in Zuid-Afrika. Deze lokale organisaties werken met professionele medewerkers die hun werk met hoofd en hart doen. Ze kennen de cultuur en staan dichtbij de doelgroep. Onze gezamenlijke doelgroep bestaat uit kansarme kinderen en jongeren die opgroeien in sloppenwijken en op boerderijen. We steunen op diverse manieren: financieel en met informatie, advies en bemiddeling.

Speerpunten:
• Toegang tot onderwijs op kwalitatief betere scholen.
• Buitenschoolse activiteiten die leuk en leerzaam zijn, in een veilige omgeving, na school en in de schoolvakanties.
• Empowerment van individuen, scholen en kleine organisaties door (faciliteren van) coaching, training en opleiding.

Visie

Kinderen en jongeren in townships en op boerderijen groeien op zonder armoede en ontwikkelen zich tot evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen die leven in de geest van het Afrikaanse Ubuntu.

Onderwijs, een machtig wapen
Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Ieder kind verdient een kans om de armoede te ontgroeien.
“Education is the most powerful weapon to change the world” zei Nelson Mandela.

Op dit moment profiteren lang niet alle kinderen in Zuid-Afrika in gelijke mate van het onderwijssysteem.
• Er zijn nog veel townshipscholen met slecht opgeleide leerkrachten en klassen tot wel 60 leerlingen.
• Kinderen op townshipscholen hebben in klas 5 al een achterstand van 2 jaar op kinderen op de voormalige ‘witte’ scholen.
• 95% van de werklozen (geen werk en niet in opleiding) tussen de 15 en 34 jaar woont in een township.

Enkele resultaten
• meer dan 70.000 kinderen en jongeren bereikt
• 230 holiday schools gesteund
• het boekje over het Holiday Schools Model is meer dan 16.000 keer gedownload
• 2.000 townshipjongeren hebben als vrijwilliger geholpen
• 30 kleuterscholen konden op eigen benen verder dankzij alle verbeteringen waardoor ze in aanmerking kwamen voor overheidssubsidie
• 30 studenten konden dankzij een beurs hun studie afmaken
• meer resultaten? Zie Impact (Pdf)

Fiets mee voor
• buitenschoolse actviteiten, na school en tijdens de schoolvakanties
• training van townshipjongeren die als vrijwilliger assisteren
• maaltijden
• materialen voor sport & spel, creatieve en educatieve activiteiten

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
Fiets dan met ons mee!

Voor meer informatie: www.spza.org