Stichting Lusulu

SAM_1537Growth Point LUSULU
Lusulu is een dorp op het platteland in het Noord Westen van Zimbabwe. Het is een zeer afgelegen ‘growth point’. In 2001 benaderden mensen uit Lusulu ons met het verzoek te helpen bij het realiseren van een middelbare school in hun dorp. In 2003 werd de Stichting LUSULU opgericht.

De stichting rust op drie peilers:
–          financiële ondersteuning bij de opbouw van scholen;
–          hulp bij deskundigheidsbevordering voor het personeel;
–          en gezamenlijke culturele uitwisseling.

Missie is ‘aanvullend zijn op vragen en activiteiten van de mensen in Lusulu’.

De ontwikkeling

De Middelbare School heeft inmiddels met hulp van de Stichting LUSULU 14 lokalen, 7 huizen voor docenten en 2 voor meisjes die van verre komen. De stichting heeft geholpen met water, elektriciteit en sanitair. Daarnaast zijn docenten en administratief personeel getraind. Er zijn in totaal ongeveer 750 leerlingen op school in LUSULU en er zijn ongeveer 30 leraren.

In 2007 vroeg ‘het dorp’ ons te helpen bij de oprichting van een basisschool, want de dichtstbijzijnde school was 7 km ver, lopend natuurlijk. In de ruim 8 jaren van haar bestaan is de basisschool met steun van de Stichting LUSULU opgebouwd met 10 lokalen, 2 docentenhuizen, water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Nu gaan ruim 450 kinderen naar deze basisschool. Er zijn 13 docenten.

Dankzij deze scholen blijven jonge gezinnen in LUSULU wonen en werken.  In 2008 werd begonnen met het openkappen van de bush bush om een stuk land vrij te maken. Dat is goed voor de middelbare school, de politie, het ziekenhuis en de middenstand.

Wilde Ganzen was bij ons werk in LUSULU steeds onze steun en partner.

Toekomst

Sinds 2009 worden er in de buitendorpen van LUSULU zo genaamde dependances gestart voor de Middelbare School, Er zijn er in totaal 7, waar nu ongeveer 2200 kinderen op zitten. Vier van deze dependances krijgen steun van de stichting LUSULU, voor de aankoop van bouwmaterialen, schoolmeubels of boeken. In 2015 zijn bij de dorpen Nakaluba en Chinonge lokalen gebouwd, o.a. met hulp van de bijdrage van The Ride on Education fietsers in 2015.

In 2016 willen we zorgen dat er ook meubilair is voor totaal 160 leerlingen. In Nakaluba hebben ze ook nog vrijwel geen leerboeken, een hele klas doet soms samen met 1 boek. Wij willen er voor zorgen dat voor de 250 leerlingen op deze school er voldoende boeken komen.

Fiets mee!

In 2016 fietsen we voor meubels en leerboeken in  Nakaluba, ongeveer 25 km van het hoofddorp LUSULU. En voor meubels in Chinonge, 30 km van LUSULU. (In Chinonge zorgde de stichting LUSULU in 2014 al voor leerboeken).  De kosten daarvoor worden begroot op ongeveer $ 15.000,= dat is € 13.500,= Ongeveer € 3.500,= wordt door de ouders opgebracht, de resterende € 10.000 hopen we bij elkaar te fietsen. Met steun van Wilde Ganzen, die onze opbrengst met 50% verhoogt, moet dat lukken.


Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
Fiets dan met ons mee!

-1Contact.

Meer informatie over dit project:
www.lusulu.nl
­