El Fuego

El Fuego

Het ideaal van El Fuego is het ondersteunen van kleinschalige lokale initiatieven, die voorzien in de primaire levensbehoeften van straat- en weeskinderen in Peru.
Speerpunten zijn: onderdak, voeding en onderwijs.
We doen dat door het stimuleren van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking en werken daarom veel samen met lokale organisaties.

‘Het vuur doorgeven’ en de persoonlijke benadering zijn dé leidraad voor El Fuego.

Eén van de (langlopende) projecten is het onderwijsproject in Cusco

In de stad Cusco staan twee kindertehuizen van collega ONG Remar: een jongens- en een meisjeshuis. In de tehuizen wonen ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar. Veel ouders hebben hun kinderen bij het tehuis afgeleverd, omdat ze (financieel gezien) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Sommige kinderen zijn door verwaarlozing, mishandeling en/of misbruik op straat beland en uiteindelijk in het kindertehuis terecht gekomen.

In 2006 nam El Fuego dit kindertehuis mede onder haar hoede. De projectcoördinatoren van El Fuego renoveerden het huis, lieten voor de kinderen nieuwe bedden en matrassen maken en kochten kleding en speelgoed. Ook regelden zij voor hen een extra leerkracht en gezonde voeding.

De meeste kinderen in deze kindertehuizen hebben een leerachterstand. El Fuego financiert bijlessen, huiswerkbegeleiding en intensieve bijspijkertrajecten voor kinderen die nog niet hadden leren lezen en schrijven.
Tijdens deze begeleiding besteden we ook aandacht aan de lichamelijke verzorging van de kinderen in geval van hoofdluis, wormen en andere ziektes. Indien nodig schaft El Fuego daarvoor medicamenten aan. Leren gaat het best met een volle maag en gezonde voeding, daarom krijgen de kinderen gedurende de lessen fruit.

El Fuego heeft voor dit doel 3 leraressen in dienst: Ayde en Katia in het meisjeshuis en sinds halverwege 2015 is er een docente voor het jongenshuis aangenomen, Iolande.

foto2
Door de inzet van El Fuego zijn de schoolprestaties van de kinderen aanzienlijk verbeterd. De eerste leerlingen zijn klaar om naar de universiteit te gaan!
Voor 2016 bestaat het plan om de onderwijsactiviteiten uit te breiden met computeronderwijs. Leren werken met een computer, leren werken met internet etc etc met als doel om daarmee de wereld te ontsluiten voor kinderen uit Peru. U kunt hieraan een bijdrage leveren door mee te fietsen.
Fiets mee en creëer daarmee kansen voor kansarme kinderen in Peru.

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
Fiets dan met ons mee!
 
Voor meer informatie: www.el-fuego.nl