Nieuwsbrief juni 2018

Lieving 5, 9411 TA Beilen

De fietsroute.
De tocht naar Trier (Duitsland) bestaat uit 7 etappes, te fietsen in 8 dagen; dag 5 is nl. een dag halverwege om uit te rusten, een wasje te doen, toch nog even een blokje om om de benen soepel te houden, lekker te dineren, kortom al die dingen waar je op een van de gewone fietsdagen richting Trier niet aan toekomt. En anders kun je die dag het fraaie stadje Jülich bekijken.
Alle etappes zijn of worden binnenkort nagefietst: door Otto Westerink en Peter Vreeke, door Paul en René Huigens, door Klaas Willems, door Herman Meijer, door Hugo en Tom Waalewijn. Alleen voor etappe 4, van Baarlo naar Jülich, zoeken we nog een vrijwilliger.

Etappe 2 kent 2 varianten (er staat er nog maar één op de site). Dat wordt 13 juni verder toegelicht. Alle etappes staan op onze website; ‘onder voorbehoud’ voor zover ze nog niet zijn gecontroleerd. Download ze dus nog niet: dat kan pas als ze alle definitief zijn. Elke fietser krijgt -naast de mogelijkheid om de routes straks als GPX-bestand te downloaden voor smartphone of navigatie- bij de start een papieren versie uitgereikt. Ook al omdat alleen fietsen vanaf je navigatie soms voor verwarring zorgt als je tóch ergens mis rijdt.
De etappes zullen op 13 juni door de voor-fietsers en/of door Herman worden toegelicht

De deelnemers.
We hebben, inclusief Arie Schenkel, de bezemwagenchauffeur, inmiddels 22 officiële aanmeldingen binnen, van nog 3 fietsers weten we dat ze ook zeker meefietsen en van weer 3 anderen is deelname ook te verwachten. Het betekent dat de groep dus groter is dan vorig jaar, toen we met 22 fietsers naar Brussel gingen. Voor de campings is dat geen bezwaar: ze zijn allemaal vastgelegd op maximaal 30 à 35 personen.
De genoemde 22 deelnemers: Dick van Dam, Janny en Wietse Dekens, Cor Duursma, Cees Engbers, Wim en Janny Hakkert, Paul Huigens, Jan Koops, Annelieke Laninga, Jan Moorlag, Elle van der Ploeg, Jan en Erna Ravoet, Arie en Marnix Schenkel, Annie en Peter Vreeke, Hugo en Tom Waalewijn, Otto Westerink en Rutger van Zwieten.
We weten nu ook dat 2 mensen (Janny en Wietse Dekens) onderweg gebruik zullen maken van B&B, en dat Jannie en Wim Hakkert hun camper meenemen. De rest kampeert en Arie zal wel weer in de aanhangwagen gaan slapen…..
Het programma onderweg.

De ervaring heeft geleerd dat de meeste fietsers onderweg niks ‘hoeven’, laat staan iets ‘moeten’. Het enige wat we vragen is om de avond van de 1e fietsdag even allemaal bij elkaar op de camping te komen (om 19.30 u) om de ervaringen van de 1e dag met elkaar te bespreken, met elkaar te kunnen overleggen over dingen waar we misschien onvoldoende bij hebben stilgestaan, en het is ook een gelegenheid om elkaar (iets beter) te leren kennen.

De laatste avond, dus zaterdag 28 juli, sluiten we de tocht gezamenlijk af op de camping in Trier, met een hapje en een drankje. Ongeveer de helft van de fietsers gaat dan de dag erop met ons retourvervoer weer naar huis, de rest fietst door of terug naar huis, anderen gaan direct op (verdere) vakantie. Kortom: meestal zijn de meeste fietsers de nacht van zaterdag op zondag nog wel op de camping. Het napraten loopt dus wel eens door tot in de kleine uurtjes (voor wie dat willen).

Voor de B&B-deelnemers is het -zo is de ervaring- leuk als ze zich elke avond even op de camping laten zien, omdat ze anders weinig van het groepsgebeuren meemaken (en dan weten we ook meteen dat ze de dagetappe veilig hebben volbracht).

In het routeboekje dat bij de start wordt uitgedeeld staan straks de namen en telefoonnummers van alle deelnemers en uiteraard van de bezemwagen. Dan kun je met elkaar contacten of om hulp vragen als je daar behoefte aan hebt of als dat nodig is.
Verder hebben we nog de vraag -het kwam vorig jaar ter sprake- of er deelnemers zijn van wie het gewenst is dat hun medische gegevens bij het bestuur bekend zijn (bijv. iemand valt flauw van de warmte; dan lijkt het ons nodig dat iemand weet dat die persoon bijv. weleens epileptische aanvallen heeft gehad; of dat we weten dat iemand hartproblemen heeft en wat te doen als….). Dergelijke informatie wordt beheerd door de secretaris en er wordt uiteraard strikt vertrouwelijk mee omgegaan.

Folders.
Mensen die nog folders nodig hebben: we hebben 200 st. laten bijdrukken.

Sponsorgeld.
Herman Meijer heeft vorige week het 2e sponsorgeldoverzicht verstrekt. Elke fietser krijgt dus nu op gezette tijden een overzicht van zijn/haar sponsors met de bedragen per sponsor. Plus het totaal van alle ‘goededoelen’ waarvoor gefietst wordt en eventueel een kolom ‘onbekend’ (als niet duidelijk is welke sponsor welke fietser sponsort).
Voor een aantal deelnemers is nog helemaal geen geld bij onze stichting binnengekomen; degenen die dit betreffen krijgen daarvan nu ook bericht. Want om het minimumbedrag van € 250 te halen is het nu tijd om actie te gaan ondernemen.
Verder: sommige deelnemers laten hun sponsorgelden rechtstreeks naar hun goededoel overmaken; dat is ons best, maar laat penningmeester Herman dan wel weten om welke bedragen het gaat en voor welke stichting dat geldt.

AVG.
Vanaf 28 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kleinere stichtingen als The Ride on Education horen ook een privacyprotocol te hebben en onze voorzitter is daarmee aan de slag gegaan. In de bestuursvergadering van 4 juni 2018 werden de laatste puntjes op de i gezet en een dezer dagen is het protocol te vinden op onze website.

Aan het eind van de maand wijzigt er iets in de hosting van onze website -we werken dan niet meer met een tussenpersoon- en we zijn de mogelijkheden voor een SSL-certificaat en groen slotje aan het bekijken.

Startmoment op 21 juli, 10.00 u.
We zijn op dit moment bezig een ‘hotemetoot’ uit te nodigen om ons weg te ‘schieten’. We proberen dat moment ook te gebruiken om wat meer publiciteit te krijgen.

Met vriendelijke groet,
mede namens Yvonne Drenth en Herman Meijer,
Hugo Waalewijn, secretaris

6 juni 2018

Posted on by Herman Meijer in Nieuwsbrief

Add a Comment